Política de Privadesa

1. Qui són els responsables del tractament de les vostres dades?

Els responsables del tractament de les vostres dades personals són Leisure Parks, S.A. societat que opera el parc Aquopolis Costa Daurada i la societat que en gestiona els seus serveis centrals, Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A., ambdues amb domicili a Calle Federico Mompou 5, Parque Empresarial "Las Tablas", Edificio 1 - Planta 3a, 28050, Madrid, Espanya, ambdues actuant individualment com a responsables del tractament i conjuntament com a corresponsables del tractament (en endavant,  els "Responsables").

Si teniu qualsevol dubte sobre el tractament de les vostres dades personals o desitgeu sol·licitar les disposicions essencials del contracte de corresponsabilitat existent entre els Responsables, poseu-vos en contacte amb l’Encarregada de Protecció de Dades (DPO) enviant la vostra sol·licitud per correu postal a Calle Federico Mompou 5, Parque Empresarial "Las Tablas", Edificio 1 - Planta 3a,  28050, Madrid, Espanya o per correu electrònic a dpo@grpr.com.

 

2. Amb quina finalitat i legitimació tractem les vostres dades?

Els Responsables tractaran les vostres dades personals d' acord amb les finalitats que s’especifiquen a continuació i d’acord amb al propòsit del canal a través del qual hagueu facilitat les vostres dades personals:

i. Gestió de la relació contractual per la compra o reserva de productes i serveis

Descripció de la finalitat: Les dades personals facilitades seran tractades per gestionar la compra o reserva de productes i serveis dels Responsables, tramitar-ne el pagament i enviar-vos per correu electrònic la confirmació i el resguard corresponent juntament amb la documentació que s’escaigui per a la vostra visita i accés al parc. 

Si durant el procés de compra o reserva de productes i serveis féssiu ús de promocions subjectes al compliment de condicions específiques (per exemple, perquè sou família nombrosa, perquè disposeu d’un codi de descompte per a determinats col·lectius, etc.) tingueu en compte que a les taquilles del parc podrem sol·licitar-vos la documentació corresponent per comprovar el compliment d'aquestes condicions (per exemple, carnet de família nombrosa,  document oficial que acrediti la pertinença a determinats col·lectius, DNI/NIE/passaport/carnet de conduir, etc.), sense que això comporti el registre o l’emmagatzematge d'aquesta informació per part dels Responsables.

Si sorgissin imprevistos o circumstàncies que poguessin afectar el producte o servei que hagueu contractat (causes meteorològiques, motius seguretat, salut pública, etc.) els Responsables podran posar-se en contacte amb vostè per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, trucades telefòniques) per informar-vos sobre les possibles circumstàncies susceptibles d’ afectar la vostra visita.

Categoria de dades personals tractades: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, informació transaccional derivada de la compra o reserva de productes i serveis, justificant i dades de pagament, data de naixement (per garantir que sou major de catorze (14) anys, ja que en cas contrari i segons el que disposa la legislació europea sobre protecció de dades, necessitaríem obtenir el consentiment dels qui ostentin la vostra pàtria potestat o tutela legal) i país (amb la finalitat de garantir que qualsevol  comunicació que us enviem als efectes descrits anteriorment, es realitza en l' idioma del país que ens hàgiu indicat per garantir en tot moment la comprensió de la mateixa). 

Base de legitimació: la base que legitima el tractament de les vostres dades personals és la celebració del contracte que subscriviu amb els responsables per la compra o reserva de productes i serveis (condicions de contractació). Sense les esmentades dades personals, no es podria formalitzar la compra o reserva de productes i serveis dels Responsables. 

ii. Atenció al client

Descripció de la finalitat: Si demaneu informació sobre productes i serveis o ens feu arribar consultes, suggeriments, queixes, reclamacions o incidències a través de qualsevol dels canals que els Responsables posen a la vostra disposició amb aquesta finalitat (formulari específic, telèfon o correu electrònic) les vostres dades personals seran tractades per gestionar i atendre la vostra sol·licitud per correu electrònic o trucada telefònica segons el que hàgiu utilitzat per remetre'ns la vostra petició.

Categoria de dades personals tractades: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, informació transaccional relacionada amb la compra o reserva de productes i serveis, data de naixement (per garantir que sou major de catorze (14) any ja que, en cas contrari i segons el que disposa la legislació europea sobre protecció de dades, hauríem d’obtenir el consentiment dels qui ostentin la vostra pàtria potestat o tutela legal),  país (per a garantir que atenem la vostra sol·licitud en l'idioma del país que hàgiu indicat per garantir en tot moment la comprensió de la mateixa) i qualsevol altra informació que ens feu arribar voluntàriament en la vostra sol·licitud. 

Base de legitimació: el tractament de les vostres dades es realitzarà per a l'aplicació, a petició vostra, de mesures precontractuals o per a l'execució del contracte (condicions de contractació) del qual en sigueu part per la compra o reserva de productes o serveis. Sense les vostres dades personals no podríem atendre la vostra sol·licitud.

iii. Tramesa d' enquestes

Descripció de la finalitat: Si compreu o reserveu algun dels nostres productes o serveis, els Responsables podran remetre-us enquestes per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, trucades telefòniques) per conèixer el vostre grau de satisfacció, la vostra experiència i els vostres suggeriments sobre el producte o servei contractat. La vostra opinió servirà per millorar els processos, productes i serveis dels Responsables. 

Categoria de dades personals tractades: correu electrònic, telèfon, informació relacionada amb la compra o reserva de productes i serveis, país (a fi de garantir que l'enquesta es remet en l'idioma del país que ens hàgiu indicat durant el procés de compra, garantint-ne així la comprensió) i qualsevol altra informació no personal que ens proporcioneu mitjançant les enquestes que respongueu. 

Base de legitimació: aquest tractament és necessari per a la satisfacció de certs interessos legítims dels Responsables ja que els permet conèixer l'opinió dels seus clients sobre els productes i serveis contractats i els seus possibles suggeriments, la qual cosa és necessària perquè ajudarà els Responsables a millorar els seus processos, productes i serveis mirant que s'ajustin a les expectatives dels seus clients (per exemple,  millores en les atraccions, les instal·lacions dels parcs i centres de lleure, els processos d'atenció al client, etc.). Els Responsables entenen que, amb la captació de les vostres dades, no es menyscaben els drets i llibertats de les persones físiques i que hi ha un equilibri entre els interessos d'ambdues parts, atès que el tractament és puntual, que només es tracten les dades personals imprescindibles de caràcter no sensible de persones físiques majors de catorze (14) anys d'edat i que no s'utilitza per a finalitats relacionades amb la creació de perfils destinats al màrqueting directe. A més els Responsables entenen que els clients tenen una expectativa raonable de que les seves dades personals seran tractades pels Responsables arran de la compra de productes i serveis, la informació de protecció de dades específica que s' ofereix en el moment de la compra i la freqüència amb què es duu a terme aquest tipus de tractaments dins d' una pràctica normalitzada i habitual entre les empreses del sector de prestació de serveis. 

En qualsevol cas us recordem que, si teniu qualsevol qüestió sobre el tractament de les vostres dades personals, necessiteu més informació sobre la valoració dels interessos realitzada pels Responsables per dur a terme aquest tractament o exercir entre d'altres, el vostre dret d'oposició, envieu la vostra sol·licitud al DPO per qualsevol dels mètodes de contacte inclosos en aquesta política de privadesa.

iv. Tramesa de comunicacions comercials, incloent les personalitzades, de productes i serveis del Grup Parques Reunidos

Descripció de la finalitat: Només si ho autoritzeu expressament marcant la casella que hi ha en els diferents formularis d'aquesta web o clicant el botó "enviar" del formulari de newsletter, els Responsables tractaran les vostres dades personals per enviar-vos per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics (correu electrònic, SMS,  trucades telefòniques), comunicacions sobre les societats europees del Grup Parques Reunidos (totes elles identificades més endavant en aquesta Política de Privadesa). Aquestes comunicacions podran incloure newsletters, descomptes, promocions, informació rellevant o informació comercial sobre activitats, esdeveniments, productes i serveis del Grup relacionats amb al sector de l’esbarjo i hoteler, incloent comunicacions personalitzades previ perfilat i anàlisi de les vostres preferències mitjançant decisions automatitzades perquè aquestes comunicacions  siguin del vostre interès. Aquesta personalització es farà mitjançant tècniques de perfilat basat en decisions automatitzades adoptades conforme a la configuració i filtratge dels paràmetres que es detallen a continuació en la nostra plataforma de correu electrònic amb finalitats de màrqueting: criteris demogràfics basats en el vostre codi postal i país, informació transaccional procedent de fonts pròpies i relacionada amb el vostre historial de compra i el tipus de productes i serveis adquirits (entrades,  passi de temporada o passi per als parcs, experiències, pàrquing o productes de restauració) i paràmetres socioeconòmics basats en la vostra edat, en el tipus de producte o servei que adquiriu i en l'anàlisi del vostre comportament quan rebeu una comunicació comercial dels Responsables (si activeu o no la compra del producte o servei que se us ofereix mitjançant la comunicació comercial enviada). 

El perfil indicat no servirà per prendre decisions automatitzades que tinguin efectes legals que us hagin d'afectar significativament (efectes econòmics, denegació de serveis, discriminatoris, desavantatges respecte a altres clients, etc.). El perfilat de les vostres dades només es realitzarà perquè rebeu comunicacions amb informació comercial que considerem més adients als vostres interessos. 

Categoria de dades personals tractades: l' adreça de correu electrònic i el número de telèfon es tractaran per a l' enviament de comunicacions comercials i el país per enviar aquestes comunicacions en l' idioma que s’escaigui. Els paràmetres de personalització indicats anteriorment (criteris demogràfics, informació transaccional i paràmetres socioeconòmics inferits) es tractaran perquè només rebeu comunicacions amb informació comercial que considerem més adient als vostres interessos. 

Base de legitimació: aquest tractament només es durà a terme si ho autoritzeu expressament marcant la casella que hi ha en els diferents formularis d'aquesta web. En qualsevol cas, us recordem que podeu retirar el vostre consentiment, donar-vos de baixa de l'enviament de comunicacions comercials, sol·licitar no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, sol·licitar la intervenció humana en la presa de decisions automatitzades, expressar el vostre punt de vista sobre aquesta qüestió e o resoldre qualsevol dubte sobre el tractament de les vostres dades personals, enviant la vostra sol·licitud al DPO mitjançant els mètodes de contacte que es faciliten en aquesta política de privadesa.

v. Investigació i anàlisi de mercat

Descripció de la finalitat: preparació d' informes estadístics agregats quantitatius i qualitatius per dur a terme anàlisis i estudis de mercat que permetin als Responsables avaluar el seu posicionament en el mercat per prendre les decisions estratègiques de negoci.

Categoria de dades personals tractades: informació agregada obtinguda a partir del codi postal, país, adreça postal, data de naixement, historial de compra i informació obtinguda mitjançant enquestes a les quals els nostres clients hagin pogut respondre. Aquesta informació, es dissocia prèviament perquè per no permetre la identificació dels titulars d' aquestes dades personals. 

Base de legitimació: aquest tractament és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims dels Responsables, ja que els permet entendre i conèixer millor el mercat en què operen (per exemple, tendències de venda). A la seva vegada, això és necessari perquè ajuda als Responsables a prendre decisions estratègiques de negoci ajustades a les expectatives dels seus clients (per exemple,  llançament de nous productes i serveis). Els Responsables entenen que, amb la captació de les vostres dades, no es menyscaben els drets i llibertats de les persones físiques i que hi ha un equilibri entre els interessos d'ambdues parts, atès que el tractament és puntual, que només es tracten les dades personals imprescindibles de caràcter no sensible de persones físiques majors de catorze (14) anys d'edat i que no s'utilitza per a finalitats relacionades amb la creació de perfils destinats al màrqueting directe. A més els Responsables entenen que els clients tenen una expectativa raonable de que les seves dades personals seran tractades pels Responsables arran de la compra de productes i serveis, la informació de protecció de dades específica que s' ofereix en el moment de la compra i la freqüència amb què es duu a terme aquest tipus de tractaments dins d' una pràctica normalitzada i habitual entre les empreses del sector de prestació de serveis. 

En qualsevol cas us recordem que, si teniu qualsevol qüestió sobre el tractament de les vostres dades personals, necessiteu més informació sobre la valoració dels interessos realitzada pels Responsables per dur a terme aquest tractament o exercir entre d'altres, el vostre dret d'oposició, envieu la vostra sol·licitud al DPO per qualsevol dels mètodes de contacte inclosos en aquesta política de privadesa.

vi. Compliment d' obligacions legals 

Descripció de la finalitat: les vostres dades personals es tractaran, si s’escau, per a la formulació, l' exercici o la defensa de reclamacions i per a complir amb obligacions legals aplicables als Responsables com a conseqüència de la relació mantinguda amb els seus client. Tot això de conformitat amb el dret de la Unió Europea i/o el règim jurídic intern aplicable (obligacions legals exigides per la normativa fiscal, de protecció de dades personals, de dret mercantil, de protecció d'usuaris i consumidors, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic,  normes de dret civil i comptable, entre d’altres).

Categoria de dades personals tractades: nom, cognoms, telèfon, correu electrònic, document que acrediti la identitat del titular de les dades personals o la condició de client (DNI, NIE, passaport, carnet de conduir), tarja de família nombrosa, passi, informació transaccional sobre la vostra compra, quan s’escaigui, dades recopilades per l'ús de cookies o tecnologies similars de conformitat amb el que indica la Política de Cookies d'aquesta web o qualsevol altra  informació necessària que pogués formar part del compliment de les obligacions legals a sol·licitud de les autoritats de control competents. 

Base de legitimació: compliment d'obligacions legals aplicables als Responsables segons el dret de la Unió Europea i/o règim jurídic intern aplicable. Sense les vostres dades personals, els Responsables no podrien complir adequadament amb les obligacions legals indicades o atendre possibles responsabilitats legals que es derivin de la relació que mantenen amb els seus clients o del tractament de les vostres dades personals.

vii. Prevenció i detecció de possibles activitats fraudulentes

Descripció de la finalitat: Activar els mecanismes necessaris per prevenir i detectar l' ús indegut de la web o possibles fraus relacionats amb la compra o reserva de productes i serveis que poguessin afectar els propis Responsables o els seus clients. Si es detecten possibles activitats fraudulentes relacionades amb el pagament de productes i serveis, els Responsables podran comunicar la informació sobre l’operació afectada i les dades identificatives de la persona que l' ha realitzat al titular de la plataforma de pagament emprada i, si s’escau, a les autoritats competents perquè  adoptin les mesures corresponents en cada cas. 

Categoria de dades personals tractades: nom, cognoms, document d'identificació oficial (DNI/NIF/passaport), correu electrònic, informació transaccional o adreça IP.

Base de legitimació: aquest tractament és necessari per a la satisfacció dels interessos legítims dels Responsables a l’hora de posar en marxa mecanismes de seguretat destinats a evitar i detectar accions fraudulentes relacionades amb la compra de productes i/o serveis en aquesta pàgina web. Els Responsables entenen que no es menyscaben els drets i llibertats de les persones físiques i que hi ha un equilibri entre els interessos d'ambdues parts, atès que el tractament beneficia els propis clients ja que permet adoptar les mesures necessàries per protegir-los d'activitats il·lícites com intents de frau o suplantació d'identitat,  els mateixos Responsables (evitant l'ús indegut dels seus productes i serveis) i a la societat en  general. A més, aquest tractament de dades afecta únicament informació limitada i necessària i entra dins d' una pràctica habitual en el sector que els titulars de les dades poden esperar raonablement

En qualsevol cas us recordem que, si teniu qualsevol qüestió sobre el tractament de les vostres dades personals, necessiteu més informació sobre la valoració dels interessos realitzada pels Responsables per dur a terme aquest tractament o exercir entre d'altres, el vostre dret d'oposició, envieu la vostra sol·licitud al DPO per qualsevol dels mètodes de contacte inclosos en aquesta política de privadesa. 

viii. Gestió i recuperació del carretó de compra

Descripció de la finalitat: Només si ens faciliteu el vostre correu electrònic i ens autoritzeu expressament mitjançant el pop-up que apareixerà durant el procés de compra online en cas d'inactivitat, les vostres dades personals seran tractades perquè, en cas de no finalitzar la compra o reserva de productes i/o serveis que hagueu seleccionat prèviament,  puguem enviar-vos per correu electrònic recordatoris perquè finalitzeu la compra i/o reserva.  Si finalment decidiu no formalitzar la compra o reserva d'aquests productes i/o serveis, se us enviarà per correu electrònic una breu enquesta per saber-ne el motiu, la qual cosa ens ajudarà a millorar l'experiència dels nostres clients a la web.

Categoria de dades personals tractades: correu electrònic.

Base de legitimació: aquest tractament només es durà a terme si vostè ens autoritzeu expressament mitjançant el pop-up que apareixerà durant el procés de compra online en cas d'inactivitat. En qualsevol cas, us recordem que podeu retirar el vostre consentiment donant-vos-se de baixa de la tramesa d'aquest tipus de correus, bé mitjançant els enllaços de baixa que trobareu a cadascun dels nostres correus, o bé, enviant la vostra sol·licitud de baixa al DPO per qualsevol dels mitjans de contacte previstos en aquesta política de privadesa.

ix. Ús de cookies i tecnologies similars

Els Responsables utilitzen cookies i tecnologies similars (HTTP Cookies, Pixel Tracker i Local Shared) pròpies i de tercers a través d'aquesta pàgina web. Com a conseqüència d'això, els Responsables tracten, emmagatzemen i comparteixen informació i dades personals dels usuaris quan naveguen a través de la nostra web amb les finalitats i segons els paràmetres de configuració que, en tot moment, es posen a l’abast dels usuaris.

Trobareu tota la informació sobre l'ús de cookies i tecnologies similars corresponent a aquesta pàgina web, el tractament de dades personals que se'n deriva i com gestionar la vostra autorització consultant la nostra Política de Cookies.

 

3. Quins criteris utilitzem per determinar els terminis de conservació de les vostres dades personals?

Segons la finalitat del tractament de les vostres dades personals, els criteris de conservació aplicables seran els que es detallen a continuació:

 • Gestió de la relació contractual per la compra o reserva de productes i serveis: mentre es mantingui la relació contractual amb vostè per la compra o reserva de productes i serveis. 
 • Atenció al client: durant el temps que calgui per gestionar i atendre la vostra sol·licitud, queixa, incidència o reclamació. 
 • Tramesa d' enquestes: durant un màxim de 12 mesos llevat que abans de transcórrer aquest termini ens demaneu la supressió de les vostres dades personals o us oposeu a aquest tractament, cas en el qual les vostres dades personals deixaran de ser tractats per a aquella finalitat.
 • Tramesa de comunicacions comercials, incloses les personalitzades, de productes i serveis del Grup Parques Reunidos: mentre no ens retireu el vostre consentiment exprés i informat, no demaneu donar-vos de baixa fent ús dels mitjans que es posaran a la vostra disposició en cadascuna de les comunicacions comercials que rebeu, fins que exerciu el vostre dret de supressió,  oposició o a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l' elaboració de perfils. En qualsevol d’ aquests casos, les vostres dades personals deixaran de ser tractades per a aquella finalitat.
 • Investigació i anàlisi de mercat: la informació tractada per a aquesta finalitat està dissociada i no pot vincular-se a la resta de la vostra informació personal. Tanmateix, si abans de l’esmentada dissociació sol·licitéssiu la supressió de les vostres dades o l'oposició al tractament, les vostre dades deixaran de ser tractades per a aquella finalitat. 
 • Compliment d' obligacions legals: les vostre dades personals es mantindran bloquejades mentre es puguin exigir responsabilitats legals als responsables pel compliment de les vostres obligacions legals. 
 • Prevenció i detecció de possibles activitats fraudulentes: fins que es resolguin les possibles accions fraudulentes que es poguessin detectar. Posteriorment, les vostres dades es mantindran bloquejades mentre es puguin exigir responsabilitats legals als responsables com a conseqüència d' això. 
 • Gestió i recuperació del carretó: durant un màxim de 30 dies, llevat que prèviament retireu el vostre consentiment exprés o demaneu donar-vos de baixa de l' enviament de recordatoris de carretó abandonat, cas en el qual les vostres dades personals deixaran de ser tractades per a aquella finalitat. 
 • Ús de cookies i tecnologies similars: La informació serà tractada mentre romangui vigent el consentiment atorgat pels usuaris per a la instal·lació de cookies en el seus dispositius. Si no deixeu sense efecte aquest consentiment mitjançant els mecanismes que se us ofereixen en la nostra Política de Cookies, la informació es conservarà durant el període de vigència de les cookies o tecnologies similars instal·lades en el vostre dispositiu.

En qualsevol dels casos anteriors, quan les dades personals deixin de ser pertinents per a les finalitats esmentades o, si s'escau, quan retireu el vostre consentiment o exerciu el vostre dret de supressió o oposició, els Responsables podran conservar-les degudament bloquejades (identificació i reserva de les dades personals, adoptant mesures tècniques i organitzatives,  per impedir el seu tractament, incloent-ne la visualització) per posar-les a disposició de les Administracions Públiques competents i, en particular, de l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, les autoritats judicials o el Ministeri Fiscal durant el termini de prescripció de les accions legals que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb vostè o del tractament de les vostres dades personals i/o els terminis de conservació previstos al dret de la Unió Europea i/o règim jurídic intern. Transcorreguts aquests terminis, les vostres dades personals seran eliminades físicament sense possibilitat de recuperació.

 

4. A qui comunicarem les vostres dades?

er complir les finalitats esmentades en aquesta Política de Privadesa, podrem donar accés a les vostres dades personals a les següents entitats:

 • Autoritats competents: Només si és necessari per fer front a possibles responsabilitats legals o complir amb terminis legals de conservació, les vostres dades personals podran ser comunicades a Autoritats Públiques competents i en particular de l'Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades, a les autoritats judicials o al Ministeri Fiscal segons les disposicions de la Unió Europa i/o del règim jurídic intern.
 • Proveïdors de serveis: els diferents proveïdors dels Responsables també podran tractar les vostres dades personals per poder prestar serveis relacionats amb les finalitats esmentades més amunt. A tall d’exemple, els Responsables podran comunicar les vostres dades a empreses que operen en els següents sectors: seguretat de la informació, gestió i administració de relacions amb clients (CRM), tecnològic, assessorament jurídic,  màrqueting i publicitat, atenció al client, serveis professionals diversos, serveis informàtics, passarel·les i processadors de pagament, entre d’altres). Aquests proveïdors només accediran a les vostres dades personals per prestar els seus serveis en nom i per compte dels Responsables, seguint sempre les vostres instruccions i sense que en cap moment puguin utilitzar aquestes dades per a finalitats pròpies i/o finalitats no autoritzades.
  Entre aquests proveïdors hi ha Salesforce, que presta serveis relacionats amb la plataforma de CRM i màrqueting cloud i que disposa de filials a tot el món. Aquest proveïdor actuarà en nom i per compte nostre e dins de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) i en compliment de la normativa europea vigent de protecció de dades. Excepcionalment, per exemple, davant d'una situació en què calgui recuperar dades i funcionalitats davant la interrupció dels sistemes provocada per un desastre natural o humà), Salesforce també podria prestar els seus serveis mitjançant empreses ubicades fora de l'EEE, per a la qual cosa podria ser necessari tractar les vostres dades personals fins i tot en països que no ofereixen un nivell de protecció equiparable al nivell ofert per la normativa europea de  protecció de dades (per exemple als Estats Units). En aquest últim cas, els Responsables han subscrit compromisos contractuals vinculants amb Salesforce i han garantit la posada en marxa de mesures de seguretat adequades per garantir que les vostres dades personals seran tractades en tot moment amb un nivell de protecció adequat i equiparable al que s'exigeix a l'EEE (clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea en matèria de protecció de dades d'acord amb el Reglament Europeu de Protecció de Dades (GDPR), mesures de seguretat complementàries de conformitat amb la decisió C-311/18 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i subjecció a mecanismes de certificació
 • Serveis, plataformes, passarel·les i/o processadors de pagament.  Addicionalment, quan el client pagui pels s productes i/o serveis a la nostra web, podran intervenir diferents intermediaris durant aquest procés (proveïdors de serveis, plataformes, passarel·les i processadors de pagament) que actuaran també com a responsables pel que fa a finalitats d'emmagatzematge de les dades de pagament del client (tractant la informació de conformitat amb Criteris de Seguretat de Dades per a la Indústria de Targeta de Pagament [Payment Card  Industry Data Security Standard -PCI DSS-] o criteris de seguretat superiors) , així com de compliment d'altres obligacions legals com la prevenció del blanqueig de capitals que els puguin ser d'aplicació. En relació amb aquestes finalitats, aquests intermediaris actuen com a responsables independents de les vostres dades. 

Si teniu algun dubte o desitgeu exercir qualsevol dels drets que us emparen d’acord amb la normativa de protecció de dades, podeu posar-se en contacte amb el DPO enviant la vostra sol·licitud a través de qualsevol dels mitjans de contacte que trobareu en aquesta política de privadesa.

 

5. Quines són les societats del grup Parques Reunidos a Europa?

Si autoritzeu expressament la tramesa de comunicacions amb informació comercial de les societats del Grup Parques Reunidos, cal que sabeu que aquestes societats estan ubicades a la Unió Europea i que es dediquen, com a activitat principal, a la gestió i explotació de parcs d' atraccions, parcs aquàtics, zoos, aquaris, centres d’esbarjo i a activitats pròpies de les agències de viatges, s oferint paquets d hotels i entrades als parcs i centres de lleure. Concretament les societats del grup Parques Reunidos són les següents: 

 • Societats espanyoles del Grup Parques Reunidos: Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (Bono Parques); Parque de Atracciones Madrid, S.A.U. (Parque de Atracciones Madrid); Madrid Theme Park Management, S.L.U. (Parque Warner y Parque Warner Beach); Gestión Parque de Animales Madrid, S.L.U. (Faunia); Zoos Ibericos, S.A. (Zoo Aquarium Madrid); Parques de la Naturaleza Selwo, S.L. (Selwo Aventura y Hotel Selwo Lodge); Aquópolis Cartaya, S.L.U. (Aquópolis Cartaya); Leisure Parks, S.A. (Aquópolis de Villanueva de la Cañada, Aquópolis Costa Dorada, Selwo Marina, Aquópolis de Sevilla, Aquópolis de Cullera, Aquópolis de Torrevieja, Teleférico de Benalmádena); Mall Entertainment Centre Acuario Arroyomolinos, S.L.U. (Atlantis Aquarium); Travelpark Viajes, S.L.U. (productes i serveis relacionats amb paquets conjunts d'entrada a parcs i centres d'oci del Grup Parques Reunidos i reserva d'allotjament en hotels).

 • Societats de la resta d'Europa del Grup Parques Reunidos: Itàlia - Parco della Standiana S.R.L (Miraiblandia i Mirabilandia Beach) i Travelparks Italy, S.R.L.(productes i serveis relacionats amb paquets conjunts d'entrada a parcs i centres d'oci del Grup Parques Reunidos i reserva d'allotjament en hotels); Noruega - Tusenfryd A/S (Tusenfryd) i Bø Sommarland AS (Bo Sommarland); Bèlgica - Bobbejaanland, B.V. (Bobbejaanland); Dinamarca -BonBon-Land A/S (BonBon -Land); Alemanya - Movie Park Germany GmbH i Movie Park Germany Services GmbH (Movie Park), Event Park GmbH (Belantis), Nature Park Germany GmbH (Vogelpark Walsrode), Tropical Island Management (Tropical Island) i TI Hotel Asset GmbH (Tropical Island Hotels); Països Baixos - Attractie- a Vakantiepark Slagharen B.V. (Slagharen i Slagharen Beach); França - Marineland SAS (Marineland, Aquaplash Marineland, Marineland Resort i Kids Island); Anglaterra (Regne Unit)- Grant Leisure Group LTD (Blackpool Zoo), Real Live Leisure Company LTD (The Bournemouth Aquarium i Aquarium of the lakes) i Lakeside Mall Entertainment Centre Limited (Nickelodeon Adventure-Lakeside). 

   

6. Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades personals?

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat i, si s'escau, a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, fent-nos arribar la vostra sol·licitud per escrit a l'atenció del DPO a l'adreça postal Calle Federico Mompou 5, Parque Empresarial "Las Tablas", Edificio 1 – Planta 3a,  28050, Madrid, Espanya o a l' adreça de correu electrònic dpo@grpr.com. Si tinguéssim dubtes raonables sobre la identitat del titular de les dades personals, us podrem demanar una còpia d'un document oficial (DNI/NIE/passaport) per tramitar la vostra sol·licitud.

Pel que fa als tractaments basats en l' obtenció del vostre consentiment, us informem que podeu retirar-lo o oposar-vos al tractament de les vostres dades en qualsevol moment seguint el procediment que s’explica en el paràgraf anterior. A més, us recordem que si ens haguéssiu autoritzat expressament la tramesa  de comunicacions amb informació comercial, també us oferim la possibilitat de donar-vos de baixa pels mitjans que es posaran a la vostra disposició en cadascuna de les comunicacions comercials que rebreu. Igualment, us recordem que també podeu sol·licitar no ser objecte de decisions individualitzades basades exclusivament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals per a l'elaboració de perfils o sol·licitar la intervenció humana, fer-nos arribar el vostre punt de vista, resoldre qualsevol dubte o impugnar aquelles decisions enviant la vostra sol·licitud al DPO seguint el procediment descrit en el paràgraf anterior. 

 

7. Com hem obtingut les vostres dades personals?

Les dades personals tractades pels Responsables són facilitades directament per vostè com a titular de les mateixes a través d'aquesta pàgina web i/o durant la relació mantinguda amb vostè.

Si ens facilitéssiu dades personals de tercers, resteu obligats a obtenir el consentiment exprés i informat dels seus titulars d’acord amb les disposicions que es descriuen en la present Política de Privadesa.

Si fos necessari facilitar als Responsables informació sobre al·lèrgies i/o intoleràncies (per exemple, per configurar els menús que podran servir-se durant un esdeveniment o activitat que hàgiu contractat prèviament), recordeu que només cal que faciliteu el nombre de persones afectades i el tipus d'al·lèrgia i/o intolerància però, en cap cas, dades personals que permetin identificar individualment la persona amb aquesta al·lèrgia i/o intolerància. 

 

8. Menors d' edat

Els menors de catorze (14) anys no estan autoritzats per comprar o reservar cap dels productes o serveis oferts en aquesta pàgina web.

Sense perjudici de l'anterior, si com a conseqüència de la compra o reserva de qualsevol dels productes o serveis que s'ofereixen a través d'aquesta pàgina web (per exemple, celebració d'aniversari o comunions), decidiu lliurement i voluntàriament facilitar dades personals d'un menor de catorze (14) anys (per exemple, per tematitzar l'espai on es podran dur a terme els serveis contractats),  vostè com a titular de la pàtria potestat o tutor legal del menor, haurà d' atorgar el seu consentiment exprés i informat perquè els Responsables tractin les dades personals del menor en el marc de la relació contractual mantinguda amb vostè arran de la compra o contractació d' aquests productes o serveis segons el que disposa aquesta Política de Privadesa.

 

9. Davant qui podeu presentar les vostres reclamacions en matèria de protecció de dades?

Quan ho creieu oportú, podeu presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per protegir els vostres drets. Sense perjudici de l'anterior, us recomanem que es dirigiu prèviament al DPO a través de l'adreça de correu electrònic dpo@grpr.com o bé mitjançant correu postal a l’adreça Calle Federico Mompou, 5, Parque Empresarial "Las Tablas", Edificio 1 - Planta 3a, 28050, Madrid, Espanya per poder-vos ajudar mb la vostra sol·licitud i resoldre qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les vostres dades personals.

Política de Privadesa actualitzada l'abril de 2023