Condicions Generals i Particulars

I.- TITULARITAT DEL PORTAL

PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S.A. ("PARQUES REUNIDOS" o "Nosaltres") amb domicili social a Madrid, Federico Mompou, 5, Parque Empresarial "Las Tablas", Edificio 1 - Planta 3ª, 28050, Madrid (Espanya), amb CIF A-84.885. 441 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tom 23.506, Foli 58, Full M-421.702, és el titular del domini costa-dorada.aquopolis.es, inclosos el portal i els seus continguts (el "Portal").

PARQUES REUNIDOS posa el Portal al vostre abast per donar-vos informació sobre els nostres productes i serveis, inclosos els de les nostres filials (conjuntament, el "GRUP PARQUES REUNIDOS") i sobre les nostres ofertes especials perquè pugueu adquirir entrades i altres productes i serveis disponibles al Portal. També posem a la vostra disposició formularis de contacte, butlletins, concursos, jocs, i enquestes relacionades amb el GRUP PARQUES REUNIDOS.

Quan adquiriu qualsevol producte i/o contracteu un servei disponible en aquest Portal, el vostre venedor o proveïdor de serveis és LEISURE PARKS, S.A., una empresa del GRUP PARQUES REUNIDOS. LEISURE PARKS, S.A. és l'operador del Portal i del  parc d'oci Aquopolis Costa Daurada (La Pineda). També ven productes i/o serveis relacionats amb Aquopolis Costa Daurada (La Pineda). Les dades de LEISURE PARKS, S.A. són els següents:

  • Domicili social: carrer Federico Mompou, 5, Parc Empresarial "Las Tablas", Edifici 1 - Planta 3ª, 28050, Madrid, Espanya. C.I.F.  A-79.496.394. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 379, Foli 172, Full M-7.437.
  • Telèfon d'Atenció al Client: +34 977 371 640. El cost de la trucada no serà superior a la tarifa interprovincial bàsica.
  • També podeu posar-vos en contacte amb el Servei d'Atenció al Client a l'adreça de correu electrònic aquopolis.pineda@grpr.com.

 

II.- CONDICIONS GENERALS

Aquestes Condicions Generals s'apliquen quan adquiriu un producte o contracteu qualsevol servei mitjançant el Portal a GRUPO PARQUES REUNIDOS (les "Condicions Generals").

Aquestes Condicions Generals han estat redactades de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals, el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual es desplega la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la  Llei 6/2020, d'11 de novembre, per la qual es regulen determinats aspectes dels serveis de confiança electrònica i altres disposicions legals aplicables.

Podeu consultar en tot moment aquestes Condicions Generals a la secció de compres en línia del Portal. També podeu imprimir-les i/o desar-ne una còpia al vostre ordinador o un altre dispositiu.

 

1. INFORMACIÓ PRECONTRACTUAL

Aquestes Condicions Generals resulten d’aplicació als serveis prestats per GRUPO PARQUES REUNIDOS mitjançant el Portal i, en particular, als serveis que actualment presta GRUPO PARQUES REUNIDOS, a la venda de determinades entrades i passis per a l'accés als parcs de lleure gestionats per GRUPO PARQUES REUNIDOS i,  si escau, altres productes disponibles al Portal.

Les entrades i els passis, incloent-hi qualsevol altre producte disponible al Portal, estan subjectes al pagament d’un preu. Els preus de cada producte (impostos inclosos) s’indiquen en euros. Les promocions i descomptes vigents en cada moment seran els que s'especifiquin al Portal. El preu total del producte i/o del servei es mostrarà al Portal en el moment de la compra, detallant els recàrrecs, els descomptes i/o les promocions aplicats. Els preus també inclouen informació sobre altres càrrecs per serveis addicionals o per l'ús de determinats mètodes de pagament.

L'accés a la informació continguda en el Portal té caràcter gratuït.

En accedir al Portal reconeixeu que la informació que hi ha disponible, la informació general del nostre catàleg de productes i altres productes o serveis al vostre abast al Portal, incloses aquestes Condicions Generals, és adequada per excloure qualsevol error en la formació del vostre consentiment per subscriure un acord amb nosaltres.

1.1 Procediments

Per fer ús dels diferents serveis de compra disponibles al Portal, seguiu les instruccions i indicacions en pantalla que es mostren en cada fase del procés de compra. Quan ompliu la informació que se us demana en els formularis del Portal, s'entendrà que heu llegit, entès i acceptat aquestes Condicions Generals i les condicions particulars que s’escaiguin. Per tant, confirmeu que coneixeu i accepteu aquests procediments com a necessaris per adquirir  qualsevol producte i contractar qualsevol servei disponible a l'apartat de COMPRES del Portal.

Els vostres drets i obligacions, tant durant com després de la vostra compra, també estan subjectes a aquestes Condicions Generals, a les Condicions Generals d'Ús del Portal, a les Condicions Particulars i a les Normes de Funcionament del Parc.

Per fer una compra en línia cal que completeu tots els passos establerts a l'apartat de COMPRES del Portal. Aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars aplicables, segons el cas, passaran a formar part del vostre contracte amb nosaltres un cop confirmeu la vostra acceptació expressa emplenant i enviant les dades de compra introduïdes a l'apartat de COMPRES.

L'accés al Portal i l’ús dels serveis que s’hi inclouen implica l'acceptació incondicional de les Condicions Generals d'Ús del Portal, d’aquestes Condicions Generals i, si s’escau, de les Condicions Particulars posades a la vostra disposició abans que finalitzeu la vostra compra. Aquestes Condicions Generals s'apliquen a la compra d'entrades o passis i/o a la resta de productes i serveis disponibles al Portal.

L'usuari declara que disposa de la capacitat jurídica necessària per restar vinculat per aquestes Condicions Generals, fer ús i comprar al Portal, d'acord amb les condicions particulars que siguin aplicables. També declareu conèixer, entendre i acceptar íntegrament aquestes Condicions Generals i les Condicions Particular que s’escaigui. Us recordem que l'ús que feu dels productes adquirits és sota el vostre propi risc i responsabilitat.

1.2 Documentació i idioma

Aquestes Condicions Generals són accessibles en tot moment a l'apartat de COMPRES del Portal PARQUES REUNIDOS. Si ho desitgeu, podeu imprimir-les o desar-ne una còpia al vostre ordinador o altres dispositius.

Quan compreu una entrada rebreu un correu electrònic en un termini de vint-i-quatre (24) hores, o qualsevol altre termini legalment aplicable en aquell moment, juntament amb un resguard de la vostra compra (l’ "Entrada"). Les Entrades inclouen un codi de barres únic que podeu utilitzar per accedir a les instal·lacions del Parc. Les Entrades malmeses o que presentin indicis d’haver estat manipulades seran automàticament invàlides. 

Llevat que s'estableixi expressament el contrari a les Condicions Particulars, les Entrades adquirides en línia des del Portal per a una data concreta només seran vàlides per a aquella data.

Si adquiriu qualsevol altre producte i/o contracteu cap altre servei diferent d’una també rebreu un resguard de compra com a molt tard vint-i-quatre (24) hores després (o dins de qualsevol altre termini legalment aplicable). El Portal us informarà de les condicions particulars aplicables a aquests productes o serveis abans de la compra.

En el moment de l'emissió de l’ Entrada, s'entendran complerts els requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el reglament aplicable a les obligacions de facturació.

Tingueu en  compte que, un cop finalitzada la vostra compra i emesa l'Entrada corresponent, no s’accepten canvis ni devolucions llevat dels supòsits expressament previstos en les Condicions Particulars i/o en la normativa vigent. Si  voleu fer un canvi o reclamar un reemborsament, poseu-vos en contacte amb el nostre equip de reserves (gruposaquopoliscda@grpr.com).

Aquestes Condicions Generals estan redactats en català, espanyol i en anglès i les vostres compres es tramitaran en l’idioma que trieu.

1.3 Recursos tècnics

El Portal posarà a la vostra disposició els recursos tècnics necessaris perquè pugueu detectar i corregir errors quan  empleneu qualsevol dels formularis que surten a la pantalla durant el procés de compra.

1.4 Modificacions dels Condicions Generals

Aquestes Condicions Generals tindran efecte a partir de la data en que hagis estat actualitzades per darrer cop i que trobareu al final d'aquest document. GRUPO PARQUES REUNIDOS es reserva el dret, actuant de bona fe i de manera equitativa, de modificar  en  qualsevol moment aquestes Condicions Generals, les Condicions Particulars, així com altres condicions o normes d'ús o avisos generals o particulars. Aquestes modificacions seran efectives des de la seva publicació i només s'aplicaran a l'usuari quan accedeixi al Portal després d'aquesta publicació. Per evitar qualsevol dubte, en cas que es produeixi alguna modificació en aquestes Condicions Generals, GRUPO PARQUES REUNIDOS complirà els compromisos previs adquirits abans de la data de publicació d'aquests canvis.

Podeu consultar aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars vigents en qualsevol moment abans de decidir-vos a comprar qualsevol producte o contractar un determinat servei. Tanmateix, us informem que GRUPO PARQUES REUNIDOS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la configuració, el disseny i la ubicació del Portal, així com els seus continguts i les condicions d'ús.

1.5 Política de canvis i devolucions.

D'acord amb l'article 103.l) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, pel qual es promulga la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres normes complementàries, llevat que s'indiqui expressament el contrari en les Condicions Particulars aplicades al vostre producte o servei, lamentem no poder acceptar canvis o devolucions de productes amb una data de caducitat determinada.

Per evitar dubtes, el vostre dret de cancel·lació no s'aplica a aquest tipus de productes.

1.6 Preu i formes de pagament

El preu dels productes que hagueu triat es mostra abans de fer la compra i inclou els impostos.

Els preus es mostren abans de la compra i inclouen qualsevol producte que vulgueu comprar. Els preus inclouen tots els impostos aplicables.

Subjecte a qualsevol restricció imposada per la normativa vigent, el Portal accepta els següents mètodes de pagament: tarja de dèbit o crèdit (en concret, Visa, Mastercard i Maestro) i qualsevol altra plataforma de pagament acceptada en cada moment per PARQUES REUNIDOS.

Alguns mètodes de pagament admesos pel Portal també poden adoptar la forma d'operacions de crèdit. Es tracta d'operacions de crèdit a curt termini (normalment amb un termini de pagament no superior a tres mesos), sota la denominació comuna de "compra ara, paga més tard”. Tingueu en compte que PARQUES REUNIDOS  no finança aquest tipus de compres. El finançament serà ofert per una entitat de crèdit independent i aliena a PARQUES REUNIDOS. De la mateixa manera,  no PARQUES REUNIDOS no actua com a intermediari entre l'entitat financera i vosaltres. Per tant, PARQUES REUNIDOS no pot ajudar-vos o assessorar-vos en la presa de decisions de finançament. 

Si escolliu fer ús d’una operació d’aquestes característiques, tingueu en compte que subscriureu un contracte de crèdit en el qual assumireu una obligació de pagament amb un tercer diferent de PARQUES REUNIDOS. L'ús d'opcions de finançament extern pot oferir-vos més flexibilitat i comoditat a l’hora de satisfer les vostres necessitats financeres, però també pot augmentar el risc d'endeutament excessiu, fent-vos incórrer en costos i despeses addicionals.

PARQUES REUNIDOS garanteix que disposa de mesures de seguretat adequades i que aquestes compleixen amb els criteris de seguretat disponibles actualment al sector, inclòs el sistema Verisign. L'accés als serveis i serveis transaccionals que impliquen la recollida de dades personals es realitza en un entorn segur mitjançant el protocol SSL (Secure Socket Layer) xifrat de 128 bits. Mitjançant aquest sistema, un servidor segur estableix una connexió per garantir que qualsevol informació transmesa estigui xifrada. Això garanteix que aquest contingut només pugui ser llegit per l'ordinador client i el nostre servidor. Podeu comprovar que us trobeu en un entorn segur si a la barra d’estat del vostre navegador es mostra un cadenat tancat. La seguretat dels nostres servidors està certificada per VeriSign, cosa que garanteix que les vostres dades s’envien a un servidor de PARQUES REUNIDOS i no a un tercer que en suplanti la seva identitat.

Dins del nostre compromís amb la prevenció i lluita contra del frau, PARQUES REUNIDOS col·laborarà amb les plataformes de pagament utilitzades per a la compra de productes a través del Portal. En compliment de la normativa legal vigent, PARQUES REUNIDOS també col·laborarà amb les autoritats competents facilitant-les informació sobre operacions sospitoses.

PARQUES REUNIDOS no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que accediu quan cliqueu en els enllaços que conté el nostre Portal. PARQUES REUNIDOS no està en condicions de revisar ni supervisar el contingut de cap lloc web de tercers. Finalment, no garantim la disponibilitat, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs web externs accessibles a través dels enllaços mostrats al Portal.

1.7 Incorporació per referència de les Condicions Particulars i de les Normes de Funcionament del Parc.

L'adquisició i l’ús  de qualsevol producte a través del Portal implica la vostra acceptació de les Condicions Generals, de les Condicions Particulars aplicables als productes i serveis adquirits i de les normes de funcionament del Parc que podeu trobar a les Normes de Funcionament.  Si us plau, llegiu-los atentament abans de continuar amb la vostra compra.

 

2. TRAMITACIÓ DE RECLAMACIONS

Si compreu un producte defectuós i voleu demanar un reemborsament, envieu les vostres reclamacions a:

Federico Mompou, 5, Parque Empresarial "Las Tablas", Edificio 1 - Planta 3ª, 28050, Madrid, Espanya.

977 371 640

aquopolispineda@grpr.com

El nostre equip d’atenció al client assignarà un número de referència a la vostra reclamació i us facilitarà un justificant de recepció.

L'adquisició i l’ús de qualsevol producte disponible al Portal implica l'acceptació de les Condicions Generals, les Condicions Particulars aplicables als productes i serveis adquirits i les Normes de Funcionament del Parc que podeu consultar en aquest enllaç: Normes de funcionament.

Per a més informació sobre el nostre procediment de tramitació de reclamacions, feu clic aquí https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show 

 

III.- CONDICIONS PARTICULARS

1. ENTRADES DE "DIA OBERT".  CONDICIONS ESPECIALS 

Per accedir al Parc, cal que ensenyeu l'Entrada impresa al personal del Parc a la porta o us en descarregueu una còpia des del vostre dispositiu mòbil.

Per poder imprimir la vostra Entrada al Parc us caldrà una impressora d'injecció de tinta (Inkjet) o làser, en color o blanc i negre. Imprimiu una Entrada per foli. Si disposeu d’Entrades impreses podreu accedir directament pels accessos d'Entrada al Parc. 

Si sou titular d'una Entrada amb descompte (per exemple, títol de família nombrosa, jubilat o discapacitat (sempre que el grau de discapacitat sigui igual o superior al 33%), cal que acrediteu el vostre dret amb un certificat o document a les taquilles i als accessos al Parc.

Les Entrades de Dia Obert són vàlides per a qualsevol dia de la temporada fins el 31 de desembre de l'any de la compra. Consulteu el nostre calendari i els nostres horaris a https://costa-dorada.aquopolis.es o trucant al 977 371 640.

La compra en línia i posterior ús de qualsevol producte implica l'acceptació de les condicions de compra en línia i de les Normes de Funcionament del Parc, que podeu consultar a la nostra pàgina web.

Les Entrades de Dia Obert no són acumulables a altres promocions o descomptes.

D'acord amb l'article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual es promulga la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris  i altres normes complementàries, les Entrades de Dia Obert personals, intransferibles i no reemborsables.

Us preguem que no talleu, manipuleu, malmeteu ni fotocopieu la vostra Entrada ja que, si ho feu, se us pot denegar l'accés al Parc.

Les Entrades de Dia Obert disposen d'un codi de barres únic per a un SOL ACCÉS al Parc. Un cop validades, les Entrades de Dia Obert no es podran utilitzar més endavant.

Conserveu la vostra Entrada durant la vostra estada al Parc i tingueu-la a punt per a exhibir-la al nostre personal si us ho demana. 

No se us permet de vendre les vostres Entrades.

Si us equivoqueu en comprar la vostra Entrada de Dia Obert al Portal (per exemple, compreu una Entrada de nen en lloc d'una d'adult, o una Entrada per a un dia no desitjat, etc.), demaneu un canvi a les taquilles del Parc i pagueu-ne la diferència de preu, si n'hi hagués. A efectes de bescanvi d'Entrades, es prendrà com a referència el preu de venda al públic de l'Entrada general (màxim 35,40 €/26,50 € per a nens), no el preu de venda anticipada que aparegui al Portal. Així mateix, qualsevol diferència de preu al vostre favor us serà abonada al vostre compte bancari. 

Ens reservem el dret de tancar el Parc, sense previ avís, per inclemències meteorològiques o per motius d'aforament, seguretat i salut pública.

En cas de tancament de determinades instal·lacions o zones per circumstàncies excepcionals com, per exemple, obres de reforma o millora, inclemències meteorològiques, o per raons d'aforament, salut pública i/o seguretat, per mandat d’una autoritat administrativa o per venda d’actius de l’empresa, , PARQUES REUNIDOS ho comunicarà als titulars d’Entrades amb la màxima antelació possible al tancament.

Si aquest tancament es deu a causes de força major, no tindreu dret a cap reemborsament o reclamació.

En altres casos, PARQUES REUNIDOS pot oferir-vos avantatges addicionals que garanteixin un tracte just.

 

2. "ENTRADES DE DIA TANCAT". CONDICIONS ESPECIALS.

Per accedir al Parc, cal que ensenyeu l'Entrada impresa al personal del Parc a la porta o us en descarregueu una còpia des del vostre dispositiu mòbil.

Per poder imprimir la vostra Entrada al Parc us caldrà una impressora d'injecció de tinta (Inkjet) o làser, en color o blanc i negre. Imprimiu una Entrada per foli. Si disposeu d’Entrades impreses podreu accedir directament pels accessos al Parc.

Les Entrades de Dia Tancat són vàlides per a la data indicada a la casella "Data de validesa" impresa a la part superior de l'Entrada. 

Consulteu el nostre calendari i horaris al web del Parc o trucant al 977 371 640.

La compra en línia i posterior ús de qualsevol producte implica l'acceptació de les condicions de compra en línia i de les Normes de Funcionament del Parc, que podeu consultar a la nostra pàgina web.

Les Entrades de Dia Tancat no són acumulables a altres promocions o descomptes.

Us preguem que no talleu, manipuleu, malmeteu ni fotocopieu la vostra Entrada ja que, si ho feu, se us pot denegar l'accés al Parc.

Les Entrades de Dia Tancat disposen d'un codi de barres únic per a un SOL ACCÉS al Parc. Un cop validades, les Entrades de Dia Obert no es podran utilitzar més endavant.

Conserveu la vostra Entrada durant la vostra estada al Parc i tingueu-la a punt per a exhibir-la al nostre personal si us ho demana.

No se us permet de vendre les vostres Entrades.

Si us equivoqueu en comprar la vostra Entrada de Dia Obert al Portal (per exemple, compreu una Entrada de nen en lloc d'una d'adult, o una Entrada per a un dia no desitjat, etc.), demaneu un canvi a les taquilles del Parc i pagueu-ne la diferència de preu, si n'hi hagués. A efectes de bescanvi d'Entrades, es prendrà com a referència el preu de venda al públic de l'Entrada general (màxim 35,40 €/26,50 € per a nens), no el preu de venda anticipada que aparegui al Portal. Així mateix, qualsevol diferència de preu al vostre favor us serà abonada al vostre compte bancari. 

Ens reservem el dret de tancar el Parc, sense previ avís, per inclemències meteorològiques o per motius d'aforament, seguretat i salut pública. 

En cas de tancament de determinades instal·lacions o zones per circumstàncies En cas de tancament de determinades instal·lacions o zones per circumstàncies excepcionals com, per exemple, obres de reforma o millora, inclemències meteorològiques, o per raons d'aforament, salut pública i/o seguretat, per mandat d’una autoritat administrativa o per venda d’actius de l’empresa, , PARQUES REUNIDOS ho comunicarà als titulars d’Entrades amb la màxima antelació possible al tancament.

Si aquest tancament es deu a causes de força major, no tindreu dret a cap reemborsament o reclamació.

En altres casos, PARQUES REUNIDOS pot oferir-vos avantatges addicionals que garanteixin un tracte just.

3. BONO PARQUES AQUOPOLIS COSTA DAURADA 2024. Condicions Generals i Particulars de Contractació.

1.               Titularitat

El Bono Parques Aquopolis Costa Daurada (d'ara endavant “Bono Parques”) és un producte de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. i Leisure Parks, S.A. (d'ara endavant, conjuntament “Parques Reunidos”). Les dades identificatives de Parques Reunidos són els següents: PARQUES REUNIDOS SERVICIOS CENTRALES, S. A., amb domicili social en carrer Federico Mompou, 5, Parque Empresarial “Las Tablas”, Edifici 1, Planta 3a, 28050, Madrid, N.I.F. A-84.885.441 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al Tomo 23.506, Folio 58 i Hoja M–421.702; i LEISURE PARKS, S. A., amb domicili social al carrer Federico Mompou, 5, Parc Empresarial "Las Tablas", Edifici 1 - Planta 3a, 28050, Madrid, N.I.F. A-79.496.394 i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tomo 379, Folio 172, Hoja M-7.437. Atenció al Client: 91 200 07 96. El cost de la trucada no excedeix de la tarifa bàsica interprovincial. Així mateix, podrà contactar amb Atenció al Client en el següent email: bonoparques@grpr.com.

2.               Condicions Generals de Contractació (“CGC”)

2.1     Les presents Condicions Generals de Contractació (d'ara endavant “CGC”) són les vigents des de la data de la seva última actualització (indicada al final del present document). Parques Reunidos es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, d'acord amb les exigències de bona fe, equilibri i transparència, les presents CGC o, si és el cas, les Condicions Particulars de Contractació (d'ara endavant “CPC”), que resultin aplicables, així com qualssevol altres condicions generals o particulars, reglaments d'ús o avisos que resultin d'aplicació, i en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables exclusivament als Usuaris que adquireixin el Bono Parques amb posterioritat a la referida data. A efectes aclaridors, en el cas que es modifiquin les presents CGC o les CPC, en estricta observança de la normativa aplicable a la protecció de consumidors i usuaris, Parques Reunidos respectarà els compromisos i acords previs adquirits amb els Usuaris que hagin contractat el producte abans que es produís la referida modificació.

2.2    El Bono Parques és un producte que dona dret a l'accés al recinte del parc d'oci (d'ara endavant, el “Parc”) que seguidament es recollirà en els termes i condicions inclosos en les presents CGC i en les CPC.

2.3     A més, el Bono Parques podrà oferir a les seves titulars diverses avantatges en l'adquisició de productes o serveis de tercers en les condicions que, si és el cas, Parques Reunidos els comuniqui especialment sent sempre requisit indispensable per al gaudi dels referits avantatges la presentació del suport digital del Bono Parques o de la targeta del Bono Parques, si és el cas, no sent per tant vàlida la mera presentació de l'imprès.

2.4     Tret que en les CPC del Bono Parques es reculli expressament, no s'admetran canvis ni devolucions atès que, de conformitat amb el que es disposa en l'article 103.l) del Reial Decret Legislatiu 1/2007, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, té un període específic per al seu gaudi. És a dir, a aquesta tipologia de productes no els aplica el dret de desistiment atesa la naturalesa del producte.

2.5     El preu del Bono Parques es recull en la comanda de la seva compra i inclou tant les despeses de gestió com tots els impostos aplicables. Els mitjans de pagament admesos són: efectiu -subjecte a les limitacions establertes en la normativa d'aplicació-, targeta bancària, Amazon Pay o qualssevol altres plataformes de pagament habilitades de Parques Reunidos a cada moment. Parques Reunidos, en el seu compromís per la prevenció del frau, col·laborarà tant amb les plataformes de pagament utilitzades per a l'adquisició del Bono Parques com amb les autoritats competents, facilitant la informació de qualsevol transacció que resulti necessària, sempre en l'observança dels requisits legals en vigor.

2.6     El Bono Parques s'adquireix en línia. Sense perjudici de l'anterior, el Parc posarà a la seva disposició punts de venda en el propi Parc amb l'assistència de personal propi per a la finalització del procés de compra en cas de problemes tècnics que se li puguin presentar a l'Usuari en el procés de compra a través de la pàgina web i/o en la seva àrea privada, inexactitud o errors en les dades facilitades per l'Usuari o per modificació de les circumstàncies pròpies de l'Usuari durant la vigència del Bono Parques que requereixin anar a la taquilla del Parc.

2.7     Les dades sol·licitades en el procés de compra són d'obligat emplenament per a permetre la contractació del Bono Parques.

2.8     El Bono Parques s'adquireix en format digital, sent imprescindible comptar amb un telèfon intel·ligent o dispositiu anàleg que suporti targetes digitals (Apple Wallet, Pass Wallet, etc.). Les targetes digitals de Bono Parques que permetran accedir al/els Parc/s de cadascun dels titulars hauran de ser descarregades una vegada finalitzat el procés de compra, si s'ha completat tota la informació sol·licitada, o a través de l'Àrea Privada, a la qual tindrà accés el gestor del Bono Parques, qui haurà d'efectuar la seva oportuna descàrrega a través de la seva aplicació Apple Wallet, Pass Wallet o similar i reexpedir -si és el cas- les targetes a la resta dels titulars. Una vegada adquirit, i després de completar tota la informació necessària, el Bono Parques es podrà descarregar de manera digital per al seu ús. Així mateix, si ho desitja l'Usuari podrà sol·licitar al Parc el Bono Parques també en format físic, pel que haurà de presentar el contracte juntament amb el seu DNI, Passaport o Permís de conduir o Llibre de Família i abonar l'import de 10€. Així mateix, en cas de duplicat, pèrdua o robatori, cada targeta física tindrà un cost de 10€ per targeta. Parques Reunidos no es responsabilitza del mal ús que els titulars puguin fer de les targetes tant digitals com físiques una vegada han estat posades a la seva disposició i que són personals i intransferibles.

2.9     Des del moment en el qual procedeixi a la renovació, el seu Bono Parques anterior perdrà plenament la seva vigència, de manera que únicament podrà utilitzar el Bono Parques nou, el qual serà vàlid des del mateix moment de la seva adquisició.

2.10 L'accés al Portal i al procés de compra del Bono Parques comporta l'acceptació, tant de les CGC i les CPC, com de les normes de funcionament del Parc al qual el Bono Parques dona accés. Aquestes normes de funcionament estan accessibles al visitant amb caràcter previ a la seva visita tant en la pàgina d'inici en les webs de cada Parc, com en les taquilles i en les oficines d'Atenció al Client.

2.11 Per a conèixer tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals, l'Usuari ha de llegir detingudament la Política de Privacitat de Bono Parques accessible en tot moment durant el procés de compra en línia a través del següent enllaç: https://www.bonoparques.es/politica-de-privacidad.

2.12 A fi que l'Usuari pugui reclamar amb eficàcia en cas d'error, defecte o deterioració; així com fer efectives les garanties de qualitat o nivell de prestació oferts, i obtenir, si és el cas, la devolució equitativa que resulti pertinent en cas que efectivament s'hagi produït un incompliment o compliment defectuós per part de Parques Reunidos, podrà dirigir la seva reclamació pels mitjans recollits en l'apartat “1.- Titularitat” o en les oficines d'Atenció al Client del Parc al qual el Bono Parques dona accés. S'assignarà a la seva queixa o reclamació una clau identificativa i un justificant del qual se li farà lliurament.

2.13 Així mateix, l'Usuari com a consumidor pot sol·licitar una solució extrajudicial de controvèrsies, d'acord amb la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, podent accedir a aquest mètode a través del lloc web: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

3.               Condicions Particulars de Contractació (“CPC”)

3.1     El Bono Parques permetrà l’accés al recinte del parc Aquopolis Costa Daurada (La Pineda).

3.2     El Bono Parques és per a ús exclusiu del titular sent vàlid per a qualsevol dia de la setmana, conformement al calendari oficial i dins de l'horari d'obertura per a aquesta temporada del Parc i respectant les seves normes de funcionament i seguretat, així com les normes i protocols sanitaris a cada moment vigents, amb el límit d'una entrada per visita i dia al Parc. És a dir, una vegada que s'accedeixi al Parc no es podrà tornar a sortir i entrar el mateix dia per cap motiu.

3.3     Es fa especial esment al fet que estan exclosos en general del Bono Parques els serveis de consignes, fotografies, restauració i botigues, esdeveniments especials, així com qualssevol altres que no siguin exclusivament els serveis d'accés i estada en les instal·lacions del Parc.

3.4     El Bono Parques no dona dret a accedir a espectacles, atraccions o activitats de pagament, exposicions o esdeveniments temporals també de pagament organitzats per Parques Reunidos o per empreses alienes a Parques Reunidos.

3.5     Els menors amb alçada inferior a 1 m entren gratis, per la qual cosa no serà necessari tramitar el Bono Parques per a ells.

3.6     El present document acredita a les persones les dades de les quals es ressenyen en el procés de compra com a titulars del Bono Parques. El Bono Parques és un document personal i intransferible. Serà necessari acreditar la titularitat del Bono Parques mitjançant la presentació del DNI, Passaport o Permís de conduir (en vigor) per als majors d'edat i del DNI o del Llibre de Família (original) per als menors d'edat, quan així es requereixi en qualsevol moment.

3.7     La validesa del Bono Parques és fins el 31 de desembre de 2024. Aquest dia inclòs.

4.               Limitacions per circumstancies excepcionals

En determinades circumstàncies de caràcter excepcional, com a motius meteorològics, d'aforament, de seguretat o de salut pública, i, en la mesura del raonablement possible, previ avís als titulars del Bo Parcs per SMS i/o en la pàgina web (www.bonoparques.es) i/o via email i/o perfils oficials en xarxes socials de Parques Reunidos, el Parc o Bono Parques, Parques Reunidos es reserva el dret a limitar a aquests titulars els dies o hores d'accés lliure al Parc pels motius esmentats. En el supòsit de tancament del Parc (instal·lacions o àrees) al qual el Bono Parques dona accés, per causes de força major o excepcionals com, per exemple, però sense estar limitat a, obres de remodelació o millora, motius meteorològics, parades de seguretat, ordres governamentals o disposicions d'actius, Parques Reunidos ho comunicarà amb la major antelació possible. En tot cas, a l'ésser el Bono Parques un producte viu i complex, que combina molt diversos recintes i activitats i la vigència i la validesa de les quals s'estén en el temps, davant aquest tancament per a supòsits diferents dels casos de força major, Parques Reunidos podrà oferir-los avantatges addicionals per a mantenir l'equilibri econòmic del contracte en el cas que aquest s'hagi vist afectat. Per al cas en el qual el tancament temporal sigui conseqüència d'una alerta sanitària (per exemple, per motiu del COVID-19) la validesa del Bono Parques s'estendrà automàticament per un període equivalent al del tancament durant la temporada immediatament següent.

5.               Retirada, anul·lació o suspensió del Bono Parques

5.1     Retirada o anul·lació del Bono Parques por incompliment greu:

Parques Reunidos es reserva el dret a retirar (temporal o definitivament) o anul·lar (temporal o definitivament) la validesa del Bono Parques i, per tant, de tots els productes inclosos en aquest, sense que procedeixi cap indemnització per al seu titular (en deure's a un incompliment greu per aquest titular de les seves obligacions), en el cas que Parques Reunidos tingués constància manifesta de: (i) qualsevol activitat que atempti greument contra les normes de funcionament o de seguretat del Parc al qual dona accés el Bono Parques com, per exemple, l'incompliment de les normes i protocols sanitaris, l'alteració greu de l'ordre a l'interior de qualsevol d'aquestes instal·lacions, la comissió de qualsevol delicte o falta en aquestes, la posada en risc o maltractament de qualsevol dels animals sota la cura de Parques Reunidos o la reiterada desatenció de menors o visitants amb discapacitat al seu càrrec; i (ii) qualsevol incompliment greu de les Condicions Generals de Contractació i/o les Condicions Particulars de Contractació (incloent un ús fraudulent, enganyós o de mala fe per part del titular dels productes inclosos en el Bono Parques i/o la revenda o falsificació del mateix).

5.2     Retirada temporal o suspensió del Bono Parques por incompliment lleu:

Parques Reunidos es reserva el dret de suspendre temporalment la validesa del Bono Parques i, per tant, de tots els productes inclosos en aquest, per un període de fins a sis (6) mesos segons la gravetat de l'incident apreciada per Parques Reunidos sense que procedeixi cap indemnització per al seu titular (en deure's a un incompliment per aquest titular de les seves obligacions), en el cas que Parques Reunidos tingués constància manifesta de: (i) ús del Bono Parques per alguna persona que no sigui el titular d'aquest; (ii) contravenir les normes sobre espais lliures de fum del Parc; (iii) banyar-se en fonts o atraccions d'aigua no aptes per a tal fi; o (iv) qualsevol activitat que atempti contra les normes de funcionament del Parc al qual dona accés el Bono Parques i que no tingui la consideració de greu. La reiteració en les conductes lleus passarà a considerar-se conducta greu aplicant el punt anterior.

6.               Nul·litat e ineficàcia de las clàusules

Si qualsevol clàusula de les CGC o de les CPC fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició, o part d'aquesta, que resulti nul·la o ineficaç, subsistint en tota la resta la resta de les condicions i tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no posada, tret que, per resultar essencial a les presents CGC i/o CPC, hagués d'afectar-les de manera integral.

7.               Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents CGC i les CPC que resulten aplicables s'interpretaran i regiran conforme a la legislació espanyola. Per a qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir, les parts, se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals que es determini en funció de les normes aplicables de repartiment processal i de protecció de consumidors i usuaris.

Aquestes Condicions Particulars estan subjectes a canvis en qualsevol moment per part de PARQUES REUNIDOS i/o de l'empresa operadora del Parc. Per a més informació, consulteu costa-dorada.aquopolis.es

 

IV. NUL·LITAT PARCIAL D'AQUESTES CONDICIONS GENERALS

Si alguna d'aquests Condicions Generals es considerés invàlida o inaplicable total o parcialment, aquesta circumstància afectarà només la condició en qüestió, o la part de la mateixa que correspongui, mentre que la resta d'aquestes Condicions Generals continuaran aplicant-se tret que la condició declarada nul·la sigui essencial. En aquest cas, aquestes Condicions Generals seran nul·les de ple dret. 

 

V. LLEI APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Aquestes Condicions Generals i les Condicions Particulars que puguin resultar d’aplicació estaran subjectes i s’interpretaran d'acord amb les lleis espanyoles.  

Per a qualsevol conflicte que pugui sorgir, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents que determinin les normes d’atribució de competència judicial i la normativa de protecció dels consumidors i usuaris.